Kredyt w Rachunku ROR

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1781 4,4391
USAUSD 3,8478 4,0885
GBPGBP 4,8653 5,2070
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2080 4,4086
USAUSD 3,8753 4,0605
GBPGBP 4,8902 5,1815
Masz chwilowe problemy finansowe? Potrzebujesz szybko gotówki?

To oferta specjalnie dla Ciebie!

Kredyt zwiększa stan wolnych środków, do wysokości których Posiadacz rachunku ROR może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe.

Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystany wielokrotnie w okresie ważności Umowy. Maksymalna wysokość udzielonego kredytu odnawialnego uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek i jest określana w nastepujacy sposób:

1) równowartość średniomiesięcznego stałego wpływu na rachunek dla osób, które posiadają ROR w Banku od 3 do 6 miesięcy, 

2) równowartość trzykrotności średniomiesięcznego stałego wpływu na rachunek dla osób, które posiadają ROR w Banku powyżej 6 miesięcy,

3) równowartość czterokrotności średniomiesięcznego stałego wpływu na rachunek dla osób, które posiadają ROR w Banku powyżej 12 miesięcy, pod warunkiem, że zadłużenie w ROR nie utrzymuje się stale w maksymalnej wysokości.

Aby ubiegać się o kredyt w rachunku ROR musisz posiadać rachunek ROR przez okres co najmniej 3 miesięcy, licząc od daty pierwszego wpływu.

Do okresu funkcjonowania rachunku, uprawniającego do ubiegania się o kredyt może być zaliczony okres posiadania ROR w innym banku - w przypadku przeniesienia rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego wraz z wpływami z innego banku.

Okres ten oraz obroty z tytułu osiąganych dochodów na tym rachunku za okres ostatnich 3 miesięcy powinny być udokumentowane stosownym zaświadczenie tego banku lub wyciągami z tego rachunku.

   

Podstawowe zalety

  • minimum formalności
  • szybka decyzja
  • maksymalna wysokość kredytu - uzależniona od stałych wpływów
  • okres kredytowania - 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny rok
  • oszczędność pieniędzy-każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie

   

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 14,78% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 3 700,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,83% w stosunku rocznym, Umowa kredytu zawarta w dniu 12.01.2024 r. na okres 12 miesięcy, kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie - na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 504,72 zł, w tym opłata przygotowawcza w wysokości 30,00 zł,  prowizja w wysokości 74,00 zł (2,00% nie mniej niż 50,00 zł), odsetki w wysokości 400,72 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 4 204,72 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.


Do pobrania:

   
Dodatkowe środki na rachunku - sprawdź sam