Kredyt Tania Gotówka

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1781 4,4391
USAUSD 3,8478 4,0885
GBPGBP 4,8653 5,2070
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2080 4,4086
USAUSD 3,8753 4,0605
GBPGBP 4,8902 5,1815

Komfort, niezależność finansowa - to wygoda
w planowaniu wydatków.

    

Podstawowe zalety:

 • minimalna kwota kredytu 3 000,00 złotych z zastrzeżeniem, że minimalna wysokość raty kapitałowej nie może być niższa niż 100,00 złotych a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 255 550,00 zł
 • okres spłaty do 120 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • oprocentowanie według stałej stopy procentowej ustalonej Uchwałą Zarządu Banku lub według zmiennej stopy procentowej, ustalanej, jako suma stopy referencyjnej NBP i stałej marży Banku

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących kredytów:

  1. kredyt / pożyczka gotówkowa;
  2. kredyt / pożyczka samochodowa;
  3. limit w karcie kredytowej;
  4. limit w rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowym;
  5. kredyt studencki;
  6. kredyt ratalny.

     

Skorzystaj z kalkulatora kredytowego:

   

Przykłady reprezentatywne

(oprocentowanie zmienne)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 11,30% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 27 200,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,75% w stosunku rocznym, ustalane jako suma stopy referencyjnej NBP plus stała marża Banku w wysokości 5,00 p.p., Umowa kredytu zawarta w dniu 12.01.2024 r. na okres 45 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 45 miesięcznych ratach malejących (najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 872,34 zł), płatnych 12 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 12.02.2024 r. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 601,42 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 5 601,42 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 32 801,42 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania Umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej NBP, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a  tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

* dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

(oprocentowanie stałe)

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 10,69% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 27 200,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 10,20% w stosunku rocznym, Umowa kredytu zawarta w dniu 12.01.2024 r. na okres 45 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 45 miesięcznych ratach annuitetowych (równa rata kapitałowo-odsetkowa), płatnych 12 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 12.02.2024 r. – pierwsze 44 raty w wysokości 731,27 zł, ostatnia 45 rata wyrównawcza w wysokości 659,57 zł. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 635,45 zł, w tym prowizja 0,00%*, odsetki w wysokości 5 635,45 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 32 835,45 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.01.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

* dla kredytów powyżej kwoty 20 000,00 zł udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku / założą w Banku rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy (ROR), w przypadku pozostałych klientów prowizja wynosi 1,00 %

 

Do pobrania: