Historia

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1595 4,4197
USAUSD 3,8217 4,0611
GBPGBP 4,8652 5,2073
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,1893 4,3894
USAUSD 3,8490 4,0332
GBPGBP 4,8901 5,1819

Podwaliny pod skoczowską spółdzielczość bankową zostały stworzone ponad wiek temu. Bank Spółdzielczy w Skoczowie swoje początki odnosi do roku 1897, kiedy zaczęły funkcjonować najstarsze z kas spółdzielczych w Brennej. W okresie długoletniej historii działaliśmy pod nazwami m.in.: Spółkowa Kasa Oszczędności i Pożyczek , Powszechna Kasa Spółdzielcza, Gminna Kasa Spółdzielcza , Kasa Spółdzielcza w Skoczowie , Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa . Ostateczna nazwa Banku i trwająca do dziś czyli Bank Spółdzielczy w Skoczowie została zatwierdzona decyzją Walnego Zgromadzenia w dniu 20.05.1973 roku.

Od roku 1897 nasz Bank przeszedł długą drogę, od ery politycznych przemian i transformacji polskiej gospodarki, aż do realiów funkcjonowania w nowej wolnej i przedsiębiorczej Polsce. Wiele lat licznych przemian i wydarzeń społeczno-politycznych, odcisnęły piętno na działalności banków spółdzielczych, doprowadzając do zamknięcia wielu z nich. Bank Spółdzielczy w Skoczowie przetrwał tę próbę zwycięsko i rozpoczął drugi wiek swojej historii, w który udało się wejść z wieloma osiągnięciami:

  • Rozbudową posiadanej bazy lokalowej
  • Rozbudową systemu informatycznego (podnoszenie poziomu bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań sprzętowo - systemowych)
  • Wdrożeniem nowych, własnych produktów oraz nawiązaniem korzystnej współpracy
  • z innymi partnerami handlowymi
  • Wdrożeniem informacyjnych kanałów dystrybucji
  • Wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej oraz sytemu informacji zarządczej.

Należy podkreślić, że Bank Spółdzielczy w Skoczowie jest i pozostanie Bankiem o polskim charakterze i z polskim kapitałem, dla którego najważniejszą wartością jest KLIENT. Dlatego głównymi bohaterami są Ludzie związani z Bankiem – Klienci i Pracownicy. Wskazując ten fakt pragniemy pokazać podobieństwo pomiędzy własną „bankową” drogą do sukcesu oraz drogą, jaką w biznesie przeszli w tym czasie jego Klienci, jak również chcemy podkreślić rolę, jaką innowacyjne, potrafiące patrzeć w przyszłość firmy odegrały w polskiej bankowości spółdzielczej.

Powstały ponad wiek temu nasz Bank był jednocześnie produktem i siłą sprawczą polskiej transformacji gospodarczej. Wielokrotnie pokazał się jako lider w zakresie nowoczesnych produktów i technologii, nadając ton polskiej bankowości spółdzielczej, co było kolejnym etapem na drodze do uzyskania miana jednego z największych i najprężniej działających Banków Spółdzielczych na Podbeskidziu. Budując Bank Spółdzielczy udowodniliśmy, że wizje, umiejętności wykraczania poza schematy i konsekwentne dążenie do celu to droga do sukcesu – zarówno dla nas jak i naszych Klientów, którzy swoje przedsiębiorstwa budowali wraz z nami – odważne marzenia stały się rzeczywistością.

„Wierzymy w ludzi i ich siłę – jedni – nasi Pracownicy – budują fundament naszego Banku, jako najlepszego miejsca do pracy, a drudzy, jako nasi Klienci są inspiracją dla naszych ekspertów, dokładając tym samym kolejną cegiełkę do budowy Banku Spółdzielczego w Skoczowie” – dlatego Zaufanie, Tradycja, Bezpieczeństwo są dla nas absolutnym priorytetem i filozofią prowadzenia biznesu, a kierowanie się normami etycznymi zwiększa zaangażowanie w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami Banku. Realizacji tych priorytetów towarzyszy szczególny nacisk na promowanie wspólnych dla banku wartości etycznych takich jak: równe traktowanie, przejrzystość, uczciwość, zaangażowanie, szacunek.

Zmiana nazw naszego Banku nie miała jednak nic wspólnego z naszą działalnością, nieprzerwanie realizujemy pierwotnie założone cele, czyli finansową pomoc potrzebującym i propagowanie umiejętności gospodarowania zasobami pieniężnymi. Co roku nasza pozycja umacniała się. Osiągnięty w przeszłości dorobek nie uległ zaprzepaszczeniu, stał się szkołą dla nowych pokoleń spółdzielców.

Dziś nasza działalność rozwinięta jest na szeroką skalę. Z niewielkiej instytucji finansowej ściśle związanej z rolnictwem przekształciliśmy się w nowoczesny i dynamicznie rozwijający się Bank, obsługujący rolnictwo, małe i średnie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto z dumą należy stwierdzić, że nasz Bank cieszy się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa. Od wielu lat jesteśmy mocno związani z działalnością na rzecz promocji kultury, wspieramy to środowisko finansowo, pomagamy organizacjom charytatywnym i stowarzyszeniom społecznym zwalczającym biedę, oferującym pomoc ludziom samotnym, niepełnosprawnym i chorym. Bank pomagał finansowo Stowarzyszeniu na Rzecz Rozbudowy Szpitala Śląskiego w Cieszynie. To wszystko wrosło w pejzaż naszej działalności, stało się integralną częścią Banku Spółdzielczego w Skoczowie – całego programu promocyjnego- nie sponsorskiego, nie marketingowego, bo to zupełnie inne kategorie, gdyż Pereł naszego Banku w żaden sposób nie da się przeliczyć na pieniądze. Wspieramy także inicjatywy kulturalne, pozwalające nie tylko zachować tradycje ludowe, ale także umacniać rozwój kultury współczesnej, zespołów młodzieżowych.

Wspomagamy finansowo również oświatę. Objęliśmy naszym patronatem Zespół Szkół Zawodowych w Skoczowie, pomagamy szkole w finansowaniu zakupów pomocy naukowych, młodzieży w rozwoju sportu i kultury pozaszkolnej.

Mówiąc pozytywnie o latach naszej działalności , nie można pominąć faktu, że rok 2006 to pierwszy rok aktywnej współpracy ze Studiem Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, które przy współudziale naszego Banku zrealizował największą produkcję pełnometrażowego filmu animowanego o Mikołaju Koperniku pt. „Gwiazda Kopernika”. Ponieważ Kopernik jest postacią rozpoznawalną na całym świecie, zrealizowana będzie także angielska wersja. Film wszedł na ekrany na początku 2009 roku i z pewnością jest to doskonała promocja skoczowskiego banku. W napisach czołowych filmu jest zamieszczona informacja o współfinansowaniu ( koprodukcji) przez nasz bank – produkcji filmu, a logo banku jest umieszczane we wszystkich materiałach związanych z promocją filmu. W reklamie filmu w telewizji, radiu, prasie i innych mediach bank jako koproducent jest wymieniany na równi ze Studiem Filmów Rysunkowych, producentem i innymi koproducentami. Wersja angielska filmu natomiast przypominać będzie widzom na całym świecie, że w Polsce jest dobrze prosperująca spółdzielczość bankowa, która wspiera kulturę, podejmując także filmowe przedsięwzięcia. Jak można zauważyć nasz Bank podejmuje odważne decyzje, które będą miały wpływ na dalszy jego rozwój, dlatego mamy podstawy twierdzić, że ta pozytywna tendencja nabrała już cech trwałości.

Ponadto liczącym się atutem w naszej działalności i w dalszym rozwoju Banku, jest zrzeszenie się z najliczniejszą grupą banków spółdzielczych w Polsce, a mianowicie zrzeszenie się z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Bank BPS S.A. jako spółka, jest największym spośród Banków Zrzeszających Bankiem. Jako Bank korzystamy z efektów zrzeszenia i liczymy na dalsze efekty dynamicznie rozwijającej się współpracy. Tak silne zrzeszenie stanowi przede wszystkim o bezpieczeństwie zgromadzonych środków i komforcie depozytariuszy. Dodatkową zaletą w naszym sukcesie jest przynależność do KZBS, który działając w służbie bankom spółdzielczym, ma odwagę i siłę zmieniać, kształtować, tworzyć – być tak zwaną siłą napędową dalszego rozwoju – pozwalającą tym samym zdobywać lepszą pozycję na rynku. Podsumowując z dumą możemy stwierdzić, że nasz sukces w bankowości zależy od tych których my znamy, ale również od tych którzy chcą poznać nas, a więc ludzi wielu pasji, niebanalnych, pomysłowych i innowacyjnych.

     

Tradycja , bezpieczeństwo , zaufanie
– to właśnie My, nieustannie od ponad 125 lat!