Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy Junior

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Rachunek służy do: 

 • gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych,
 • korzystania z kart płatniczych (debetowych),
 • korzystania z bankowości elektronicznej,
 • korzystania z innych usług dodatkowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku zgodnie z odrębnie określonymi warunkami.

   

Posiadacz rachunku może: 

 • samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku do wysokości wolnych środków, w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie Przedstawiciel ustawowy,
 • wypowiedzieć umowę za zgodą Przedstawiciela ustawowego.

   

Posiadacz rachunku nie może:

 • wydawać dyspozycji powodujących przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku tj. korzystać z ujemnego salda w ROR ani z kredytu odnawialnego w ROR. 

Po osiągnięciu pełnoletności przez osobę małoletnią rachunek zostanie przekształcony na dostępny w ofercie Banku ROR, prowadzony na ogólnych zasadach, o ile Posiadacz rachunku nie złoży innej dyspozycji.

     

Podstawowe zalety 

 • super konto dla młodych - powyżej 13 roku życia
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku - 0 zł
 • wpłaty i wypłaty gotówkowe - 0 zł
 • przelewy złożone w formie papierowej lub elektronicznej - 0 zł 

 Otwierając rachunek należy odwiedzić nasz Bank z Rodzicem lub opiekunem prawnym i podpisać umowę o prowadzenie rachunku.

Pożegnaj się ze swoją skarbonką!

   

Do pobrania: