Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP)

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny. PRP dedykowany jest dla Klientów (konsumentów), którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

    

Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) umożliwia: 

  • dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek
  • dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tą usługę oferować
  • wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku

    

Podstawowe zalety:

  • 0 zł za otwarcie rachunku
  • 0 zł za prowadzenie rachunku
  • 0 zł za dostęp do usługi bankowości elektronicznej w Banku (System Inetrnet Banking, Aplikacja Mobilna Nasz Bank)
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu przelewów krajowych w PLN (nie wliczając w to przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET), w tym realizacji zlecenia stałego
  • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową (Mastercard PayPass) w bankomatach obcych na terenie RP
  • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej  

Wygoda, Zysk, Bezpieczeństwo

   

Do pobrania: