Ład korporacyjny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1781 4,4391
USAUSD 3,8478 4,0885
GBPGBP 4,8653 5,2070
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2080 4,4086
USAUSD 3,8753 4,0605
GBPGBP 4,8902 5,1815

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Skoczowie na posiedzeniu w dniu 23 marca 2023 r. pozytywnie oceniła przestrzeganie przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego za 2022 rok.

     

Informacja dla Członków Banku