Kredyt płatniczy

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Kredyt płatniczy ułatwi Ci zarządzanie kapitałem obrotowym. Umożliwi Twojej firmie zachowanie płynności i zagwarantuje terminowe regulowanie zobowiązań. Przekonaj się sam jak bezpiecznie i pewnie można prowadzić Firmę!  

Kredyt płatniczy udzielany jest Kredytobiorcom posiadającym rachunek bieżący w Banku przez okres co najmniej 6 miesięcy, terminowo regulującym swoje zobowiązania wobec Banku - w przypadku przejściowego braku środków finansowych na pokrycie wymagalnych, prawidłowych zobowiązań, między innymi wynikających z doraźnych potrzeb zasilania finansowego np. płace, zobowiązania z tytułu robót, usług itp.  

Kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego. Z kredytu mogą korzystać osoby i jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą.

Kredyt może być udzielony do maksymalnej wysokości średnio-miesięcznego wpływu uzyskanego z co najmniej ostatnich 6 miesięcy jednak nie więcej niż 100 000,00 zł. Okres spłaty kredytu wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby okres kredytu wynosił maksymalnie 90 dni. Spłata kredytu wraz z odsetkami powinna następuje najpóźniej w ostatnim dniu umownego terminu spłaty.  
   

Podstawowe zalety:
  • kredyt płatniczy jest rodzajem krótkoterminowego kredytu obrotowego nieodnawialnego, przeznaczonego na pokrycie zobowiązań płatniczych Kredytobiorcy, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
  • okres spłaty kredytu wynosi 30 dni, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby okres spłaty kredytu wynosił maksymalnie 90 dni
  • oprocentowanie zmienne: WIBOR 1M plus marża Banku
  • waluta PLN
  
 Podręczny kredyt specjalnie dla Ciebie!

   

Do pobrania: