Kredyt ekologiczny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Na podstawie podpisanego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego porozumienia Bank Spółdzielczy w Skoczowie udziela kredytu ekologicznego z premią ekologiczną.

Kredyt przeznaczony jest dla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz small-mid caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny, i urządzenia).

Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 procent w porównaniu do bieżącego zużycia.

Przedsiębiorca może otrzymać od 25% do 80% dofinansowania w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

Promesa kredytu ekologicznego jest ważna aż 9 miesięcy.

Co musisz zrobić, aby uzyskać kredyt ekologiczny z premią BGK:

Kolejny konkurs Kredytu ekologicznego FENG, odbędzie się na przełomie I i II kwartału 2024 roku.

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.