Rachunek lokacyjny EKO - Biznes

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Rachunek lokacyjny EKO - Biznes w złotych łączy w sobie funkcjonalność lokaty oraz konta osobistego, daje swobodę dostępu do pieniędzy oraz atrakcyjne oprocentowanie. Rachunek przeznaczony dla Firm, które chcą ulokować pieniądze swojej Firmy w pewny i bezpieczny sposób.

Klient może posiadać w Banku nie więcej niż jeden rachunek lokacyjny EKO-Biznes. 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku lokacyjnym EKO-Biznes oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określanej w tabeli oprocentowania.

Odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku lokacyjnym EKO-Biznes dopisywane są do kapitału w walucie rachunku w okresach miesięcznych, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Transakcje płatnicze gotówkowe na rachunku lokacyjnym EKO-Biznes przeprowadza się przez wpłatę gotówki na rachunek lub wypłatę gotówki z rachunku.

Transakcje płatnicze bezgotówkowe na rachunku lokacyjnym EKO-Biznes przeprowadza się poleceniem przelewu (przelew wewnętrzny oraz przelew krajowy).

   

Rachunek dedykowany dla Biznesu !