Efektywne Konto Oszczędnościowe

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,1723 4,4329
USAUSD 3,8448 4,0855
GBPGBP 4,8606 5,2021
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,2021 4,4025
USAUSD 3,8723 4,0575
GBPGBP 4,8855 5,1767

Rachunek oszczędnościowy EKO służy do gromadzenia środków pieniężnych w złotych lub w walutach wymienialnych i nie może być wykorzystywany do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolniczą

Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna– rezydent lub nierezydent o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz rezydent małoletni lub ubezwłasnowolniony.

Rachunek oszczędnościowy EKO jest prowadzony jako rachunek imienny dla jednej osoby lub dla dwóch/ kilku osób (jako rachunek wspólny dla osób fizycznych o jednakowym statusie rezydenta podatkowego i statusie dewizowym).

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowym podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, ustalonej w stosunku rocznym.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym są dopisywane do kapitału na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Odsetki naliczane są w walucie rachunku. 

  

Podstawowe zalety 

  • oprocentowanie zmienne
  • odsetki dopisywane co miesiąc
  • wpłaty w dowolnym momencie, w dowolnych kwotach
  • możliwość bezpłatnej wypłaty w ciągu miesiąca, bez utraty naliczonych odsetek
  • powiadomienie o zmianach salda – Bankofon, Sms Banking

 

Waluta rachunku: PLN, EUR, USD

Zysk bez ryzyka – Zarabia każda złotówka