Union Investment


Union Investment partnerem Banku Spółdzielczego w Skoczowie

 


 

 

 O bezpieczną przyszłość zadbaj już dziś!

Emerytura IKE i IKZE

 

O godziwy poziom życia na emeryturze warto zadbać już dzisiaj. W obliczu ryzyka niewydolności obowiązkowego systemu emerytalnego lepiej skorzystać z rozwiązań niezależnych od Skarbu Państwa.

 

Dlatego jako dodatkowe zabezpieczenie przyszłości finansowej warto wybrać Indywidualne Konto Emerytalne i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które pokryją m.in. rosnące wydatki medyczne.

 

 

Union Investment TFI S.A. w liczbach

 

20 lat       
Już od ponad 20 lat rośniemy wraz z polską gospodarką! 

∞   

   

Wielokrotnie otrzymywaliśmy wyróżnienia i nagrody dla najlepszych funduszy, m.in. od "Rzeczpospolitej", "Gazety Giełdy", "Parkiet", "Gazety Wyborczej", "Pulsu Biznesu", "Dziennika Gazety Prawnej" i "Twojego Stylu"**.

 

* Dane z 28.12.2018 r. uwzględniające aktywa zgromadzone w funduszach, doradztwie inwestycyjnym i portfelach dedykowanych.

** W latach 1998 i 2002-2017.

    
14 mld           Powierzono nam w zarządzanie prawie 14 mld PLN* aktywów.  
20 Oferujemy ponad 20 subfunduszy otwartych o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, dostosowanych do preferencji różnych inwestorów.

 

 

 

Dlaczego warto mieć IKE i IKZE?

 

 • Zawsze lepiej mieć więcej pieniędzy

Na emeryturze będziesz mieć więcej czasu dla siebie - na podróżowanie,

realizowanie pasji, spędzanie czasu z rodziną, więc czemu nie zadbać o to już teraz?

Zaplanuj przyszłość swoją oraz swoich bliskich                                                                                      

      

 •   Wpłaty, na które Cię stać             

Zaletą tego rodzaju oszczędzania jest to, że dokonując niewielkich wpłat

przez wiele lat, możesz zebrać pokaźną kwotę, która (umiejętnie zarządzana

przez specjalistów z Union Investment) zwiększa szansę na osiągnięcie zysku.

Określona jest jedynie wysokość pierwszej wpłaty-każda kolejna zależy tylko

od Ciebie. Oczywiście im więcej wpłacasz, tym większą emeryturę otrzymasz

w przyszłości.

 •  Cierpliwość nagrodzona zwolnieniem z podatku

Oszczędzający są zwolnieni z podatku Belki przy obu rodzajach kont.

Posiadacze IKZE zapłacą niższy zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%

od wypłat otrzymywanych na emeryturze.

 •  Prywatność zgromadzonych środków

Oszczędzający w pełni dysponuje środkami, ewentualna zmiana systemu

emerytalnego w Polsce nie spowoduje ich utraty.

 

 •  Dostosowane do potrzeb

Pieniądze mogą być lokowane w 5 tzw. portfelach: bezpiecznym, umiarkowanym,

dynamicznym i indywidualnym i spółdzielczym. Różnią się one rozłożeniem środków między

subfundusze w zależności od wieku posiadacza IKE/IKZE i jego poziomu akceptacji

ryzyka. Im mniej czasu pozostaje do emerytury, tym większy w portfelu udział

rozwiązań bezpieczniejszych.

 •  Środki podlegają dziedziczeniu

Środki zgromadzone w IKE lub IKZE w razie śmierci osoby oszczędzającej

podlegają dziedziczeniu. Możliwe jest również wskazanie osób

uprawnionych,które otrzymują środki po zmarłym, z zachowaniem korzyści podatkowych.

 
 •  Odpis od podstawy opodatkowania w IKZE

Wpłaty, które zmieszczą się w rocznym limicie, możesz odliczyć od

podstawy opodatkowania.

 

 

Odpis od podstawy opodatkowania w IKZE

Im więcej wpłacisz na IKZE, tym większy zwrot możesz otrzymać z Urzędu Skarbowego. Zachęcamy do wykorzystania pełnego limitu w danym roku, wówczas zyskujesz najwięcej.

   Roczna wysokość wpłat
Stawka podatkowa
 Oszczędność podatkowa w skali roku

 

Minimum

Maksimum w 2019 r.

1000 PLN

5 718 PLN

18%

18%

 180 PLN

1029,24 PLN

 

Minimum

Maksimum w 2019 r.

1000 PLN

5 718 PLN

 19%

19%

190 PLN

1086,42 PLN

 

Minimum

Maksimum w 2019 r.

1000 PLN

5 718 PLN

 32%

32%

320 PLN

1829,76 PLN


 

 

IKE & IKZE - najważniejsze informacje

 

  IKE IKZE

 

 Korzyści podatkowe

 

 brak podatku od zysków kapitałowych

 brak podatku od zysków kapitałowych,

możliwość odliczania wpłat od podstawy

opodatkowania, przy wypłacie niższa

stawka podatku dochodowego (10%)

 

 

Limit rocznej wpłaty

 

14 295 PLN w 2019 r.  5 718 PLN w 2019 r.

 

 Jednorazowa opłata za zawarcie

umowy

 600 PLN-opłata za zawarcie umowy
nie wlicza się do limitu wpłat na IKE
 600 PLN-opłata za zawarcie umowy nie wlicza się do limitu wpłat na IKZE,
oraz nie podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania

 

Wysokość wpłat

 

pierwsza: 1000 PLN,

kolejna: minimum 100 PLN

pierwsza: 1000 PLN,

kolejna: minimum 100 PLN

 

 

Wypłata z zachowaniem korzyści 

podatkowych

 w wieku 60 lat lub po nabyciu uprawnień

emerytalnych i ukończeniu 55 lat

w wieku 65 lat
 Dla kogo?

dedykowany dla wszystkich, również

osób niepracujących lub uzyskujących

nieregularny dochód

 w IKZE odkładać mogą osoby, które

osiągają dochody z pracy,

oraz osoby otrzymujące

świadczenia emerytalne

 

 

Oferta dostosowana do potrzeb

 

 

  

IKE i IKZE to inwestycje długoterminowe, dlatego na początku warto się zastanowić, jaki wariant oszczędzania wybrać. Oba produkty dają możliwość skorzystania z 5 portfeli:

 • dynamicznego, umiarkowanego i bezpiecznego  - skład portfela jest automatycznie dopasowywany do wieku uczestnika i liczby lat pozostałych do przejścia na emeryturę,
 • indywidualnego (maksymalnie 5 subfunduszy do wyboru z puli 19 subfunduszy).

W ciągu roku możesz zmienić portfel, a także zmieniać alokację w wariancie indywidualnym (nieograniczoną liczbę razy).

 

*Portfel spółdzielczy dostępny w placówkach banków społdzielczych

 

 

 

 

Zapewniamy pełny dostęp do środków

 

 • IKE - w przypadku wypłaty środków przed 60 rokiem życia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych.
 • IKZE - wypłata środków przed 65 rokiem życia podlega wyższej stawce podatku dochodowego - według aktualnej skali podatkowej oszczędzającego.

 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat Funduszy Union Investment kliknij tutaj
www.union-investment.pl