Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

 

                

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP z dnia 6 października 2021r. (Uchwała Nr 9/2021 Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim) Zarząd Banku podjął decyzję o podwyższeniu wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych. Uchwała w tej sprawie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021r.
Szczegółowe informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku (www.bs.skoczow.pl).

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Skoczowie

Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.

otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.22.11.2021 otwórz >>

              

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 4 listopada 2021 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w październiku 2021 r.                                     0,50%         
Średni WIBOR 3M w III kwartale 2021 r.               0,22%
Stopa redyskonta weksli NBP 1,30%
Średni WIBID 1M w październiku 2021 r. 0,31%
Stopa lombardowa NBP 1,75%
Stopa bazowa bankowa 1,90%
Stopa referencyjna NBP 1,25%
Średni EURIBOR 1M w październiku 2021 r.
-0,5604%

 


Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 7 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 8 października 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2020 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2020 r. <<otwórz>>  

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 18 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>