Tabela oprocentowania produktów bankowych

         

Oprocentowanie produktów bankowych

 

                

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w związku z kolejną decyzją Rady Polityki Pieniężnej o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych NBP (odpowiednio Uchwała Nr 7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022r. oraz Uchwała Nr 8/2022 z dnia 5 maja 2022r. Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim) Zarząd Banku podjął decyzję o podwyższeniu:
• wysokości oprocentowania rachunków oszczędnościowych prowadzonych dla SKO, rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunków lokat terminowych – zmiana obowiązuje od 16 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytu odnawialnego w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym z 9,45% do poziomu 10,70% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania zadłużenia na rachunkach kart kredytowych (Visa Classic, Visa Gold) z 10,10% do poziomu 11,85% oprocentowanie zmienne, w stosunku rocznym – zmiana obowiązuje od 8 czerwca 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytów na działalność rolniczą – zmiana obowiązuje od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości stopy bazowej bankowej (dotyczy kredytów na działalność gospodarczą) – zmiana od 12 maja 2022r., z zastrzeżeniem, że dla umów już zawartych zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytu mieszkaniowego Szybki kredyt na remont (obecna nazwa handlowa: EKO – kredyt na remont), udzielonych do dnia 30.04.2022r. - zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.
• wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych udzielonych w ramach oferty kredytowej obowiązującej do dnia 31.01.2022r. - zmiana obowiązuje od 31 maja 2022r.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Promocji, w okresie od 16 maja 2022r. do 30 czerwca 2022r.,
Bank na rachunkach oszczędnościowych EKO w złotych oraz EKO-bis w złotych podwyższa oprocentowanie o 2,25 pp.
Szczegółowe informacje o wysokości obowiązującego oprocentowania dostępne są w Placówkach Banku oraz na
stronie internetowej Banku (www.bs.skoczow.pl)

 

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Skoczowie

Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.od 22.11.2021 otwórz >>            
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.od 22.12.2021 otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 22.12.2021 stan na 07.01.2022 r.
otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 20.01.2022 otwórz >>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow.od 20.01.2022 stan na 1.02.2022 r. (z późn. zm).
otwórz>>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 01.04.2022 otwórz>>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 19.04.2022 otwórz>>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 01.05.2022 otwórz>>
Dla Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych obow. od 16.05.2022 otwórz>>

              
 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek   

bazowych obowiązujących na dzień 12 maja 2022 r. 

 

 

Średni WIBOR 1M w kwietniu 2022 r.                                     4,75%         
Średni WIBOR 3M w I kwartale 2022 r.               3,50%
Stopa redyskonta weksli NBP 5,30%
Średni WIBID 1M w kwietniu 2022 r. 4,55%
Stopa lombardowa NBP 5,75%
Stopa bazowa bankowa 5,30%
Stopa referencyjna NBP 5,25%
Średni EURIBOR 1M w kwietniu 2022 r.
-0,5373%

 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 6 maja 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 7 kwietnia 2022 r. <<otwórz>>
 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2022 r. <<otwórz>>
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 10 marca 2022 r. <<otwórz>>
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 marca 2022 r. <<otwórz>>
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2022 r. <<otwórz>>
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 lutego 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lutego 2022 r. <<otwórz>> 
  
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 7 stycznia 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 5 stycznia 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2022 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 grudnia 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 4 listopada 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 7 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2021 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2021 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 8 października 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2020 r. <<otwórz>> 

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2020 r. <<otwórz>> 
Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2020 r. <<otwórz>>  

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 9 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 18 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marca 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2020 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 września 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 sierpnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 lipca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 czerwca 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 maja 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 kwietnia 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 marzec 2019 r. <<otwórz>>    

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 luty 2019 r. <<otwórz>>   

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 stycznia 2019 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 grudnia 2018 r. <<otwórz>>         

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 listopada 2018 r. <<otwórz>>

Informacja dla Klientów o wysokości stawek bazowych obow. na dzień 1 października 2018 r. <<otwórz>>