mojeID

mojeID  - bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online jest już dostępne w naszym Banku! Uruchomiliśmy je wraz z Profilem Zaufanym!Usługa mojeID w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS


Klienci 169 Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS oraz 4 banków współpracujących mogą potwierdzać swoją tożsamość online za pomocą mojeID – usługi dostarczanej przez KIR.  


mojeID umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości za pomocą danych z bankowości internetowej. W  kilku krokach, na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu, pozwala osobie fizycznej – klientowi banku, szybko i bezpiecznie potwierdzić swoją tożsamość. Co istotne dla bezpieczeństwa danych, klient wyraża jasną zgodę na zakres i cel przekazywanych informacji. Dzięki integracji z Węzłem Krajowym i Profilem Zaufanym, użytkownik mojeID może korzystać z usług świadczonych online zarówno przez dostawców komercyjnych, jak i administrację publiczną. Oznacza to dostęp do oferty świadczonej przez przedsiębiorstwa z różnych branż, m.in. dostawców mediów, usług medycznych czy ubezpieczeniowych, jak i szerokiego spektrum spraw urzędowych, obejmujących m.in. zdalne złożenie wniosku o dowód osobisty, rejestrację pojazdu czy uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej i przekazywania informacji w ramach mojeID <<otwórz>>


Więcej na www.mojbank.pl/


 

Profil Zaufany


Co to jest Profil Zaufany?


Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Możesz dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela — podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.


Ważne!

• Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata)
• Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany


Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?

Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd
Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce


Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?

• Złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego <<otwórz>>
• Sprawdzisz, czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru <<otwórz>>
• Sprawdzisz swoje punkty karne <<otwórz>>
• Złożysz wniosek o świadczenie 500+ <<otwórz>>

• Złożysz deklaracje podatkowe PIT-WZ, PIT-OP, PIT-37 i PIT-38 na portalu podatkowym <<otwórz>>
• Wystąpisz o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego <<otwórz>>
• Złożysz wniosek o rejestrację działalności gospodarczej <<otwórz>>
• Wyślesz pismo do podmiotu publicznego <<otwórz>>
i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.


Serwisy, w których załatwisz sprawy online z pomocą PZ


• gov.pl <<otwórz>>
• biznes.gov.pl <<otwórz>>
• ePUAP.gov.pl <<otwórz>>
• empatia.mpips.gov.pl <<otwórz>>
• zus.pl <<otwórz>>
• Portal podatkowy <<otwórz>>


Profil zaufany / Zaloguj się / lub Zarejestruj się / <<otwórz>>