Kredyt "Cztery Pory Roku"

 

Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
Zabezpieczenie kredytu uzależnione jest od indywidualnej oceny kredytobiorcy.
 

Kredyt może być udzielony osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące warunki:


• posiada pełną zdolność do czynności prawnych
• posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem legitymującym się kartą stałego pobytu lub jest obywatelem kraju będącego członkiem Unii Europejskiej
• mieszka na terenie działania Banku
• posiada zdolność kredytową
• przedstawi zabezpieczenie spłaty kredytu wymagane przez Bank

 

Kredyt "Cztery Pory Roku" to:  

 
• oferta skierowana dla osób , które ekspresowo chcą zrealizować swoje plany
• nie mają czasu na zbędne formalności

 

Podstawowe zalety

 
• minimalna kwota kredytu 500 zł
• maksymalna kwota kredytu 30 000 zł
• niskie stałe oprocentowanie 5,95 % w stosunku rocznym
• minimum formalności, szybka decyzja kredytowa
• okres spłaty kredytu nie może przekroczyć 24 miesięcy
• prowizja za udzielenie kredytu wynosi 4,95% od kwoty udzielonego kredytu
• opłata przygotowawcza 100,00 zł

 

 

 
Przykład reprezentatywny
 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 15,71% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 5 900,00 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 5,95% w stosunku rocznym, umowa kredytu zawarta w dniu 14.01.2019 r. na okres 19 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 19 miesięcznych ratach malejących (najwyższa rata kapitałowo-odsetkowa wynosi 348,85 zł), płatnych 13-go dnia każdego miesiąca, począwszy od 13.02.2019 r. Całkowity koszt kredytu wynosi 682,62 zł, w tym opłata przygotowawcza w wysokości 100,00 zł, prowizja 4,95% w wysokości 292,05 zł, odsetki w wysokości 290,57 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 
6 582,62 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

 

 

opis