Kredyt dla Rolnika

 

Kredyt dla Rolnika - to prosta droga dla rozwoju Twojego gospodarstwa! Polski kapitał daje proste i korzystne rozwiązania kredytowe. Przekonaj się sam ile korzyści ma jeden kredyt!

 

Kredyt udzielany jest na cele obrotowe związane z produkcją rolną, a przede wszystkim na:

 

  • zakup nawozów mineralnych
  • zakup środków ochrony roślin
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw
  • zakup oleju napędowego na cele rolnicze

 

Z kredytu obrotowego mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność rolniczą. 

 

Podstawowe zalety

 

  • niezwykle korzystne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej 5,20% w stosunku rocznym
  • tylko 1% prowizji od udzielonego kredytu min. 100,00 zł 
  • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa i wynosi 5.000,- złotych na hektar użytków rolnych
  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  100,00 zł
  • kredyt krótkoterminowy, z okresem spłaty do 12 miesięcy
  • waluta PLN

 

Zdolność kredytowa jest obliczana będzie na podstawie dochodu osiągniętego za 2019 rok. Kredyt wypłacany jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Kredyt nie wymaga rozliczeń. Podstawową, obligatoryjną formą zabezpieczenia kredytu jest weksel in blanco z wystawienia Kredytobiorcy. Pozostała forma przyjętego zabezpieczenia uzależniona jest od indywidualnej oceny Wnioskodawcy. Spłata kredytu wraz z odsetkami następuje w okresach miesięcznych, kwartalnych lub innych terminach - w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej.

 

Dogodny i szybki sposób na urodzaj gotówki!

 

opis