Kredyt na 5

 

NAJTAŃSZY W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SKOCZOWIE

Kredyt przeznaczony jest na:

1) sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania; lub

2) sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania oraz na spłatę innych kredytów w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

 

Kredyt może być przeznaczony na spłatę w szczególności:

1) kredytu/pożyczki gotówkowej;

2) kredytu/pożyczki samochodowej;

3) limitu w karcie kredytowej;

4) limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

5) kredytu studenckiego.

3) sfinansowanie realizacji przedsięwzięć ekologicznych, polegających na zakupie oraz instalacji towarów i urządzeń ekologicznych.

 

 

Podstawowe zalety

 

  • minimalna kwota kredytu 5 000 zł
  • maksymalna kwota kredytu 50 000 zł
  • maksymalny okres spłaty kredytu 60 miesięcy
  • spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych, metodą rat malejących
  • oprocentowanie zmienne
  • minimum formalności
  • szybka decyzja kredytowa

 

Kredyt wypłacany jest:

1) w formie gotówkowej w kasie placówki Banku lub w formie bezgotówkowej na wskazany przez Kredytobiorcę rachunek w części kredytu przeznaczonego na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub sfinansowanie realizacji przedsięwzięć ekologicznych;

2) w formie bezgotówkowej - tytułem spłaty zobowiązań finansowych w innych bankach.

 

Przykład reprezentatywny:


„Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,78% i została wyliczona przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 15 000,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,30%* w stosunku rocznym, Umowa kredytu zawarta w dniu 26.01.2021r. na okres 41 miesięcy, kredyt uruchomiony jednorazowo w dniu zawarcia Umowy kredytu, spłata w 41 miesięcznych ratach malejących (najwyższa rata kapitałowo – odsetkowa wynosi 465,34 zł), płatnych 25 - go dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.02.2021r. Całkowity koszt kredytu wynosi 2 136,96 zł, w tym opłata przygotowawcza w wysokości 100,00 zł, prowizja 4,00%** w wysokości  600,00 zł, odsetki w wysokości 1 436,96 zł. Całkowita kwota do zapłaty wynosi 17 136,96 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.01.2021r. na reprezentatywnym przykładzie. Kalkulacja służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Każdorazowe przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy.

* Oprocentowanie zmienne ustalone Uchwałą Zarządu Banku, które na dzień 26.01.2021r. dla okresu kredytowania określonego poniżej wynosi: od 26.01.2021r. do 31.12.2021r. – 5,30%, od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. – 5,60%, od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. – 5,80%,  od 01.01.2024r. – 5,90%

** Prowizja w wysokości  4,00% od kwoty udzielonego kredytu dotyczy kredytów zabezpieczonych ubezpieczeniem na życie Kredytobiorcy lub kredytów udzielonych klientom, którzy posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący, rachunek rozliczeniowy rolniczy  – od co najmniej 3 miesięcy.

Dla kredytów z zabezpieczeniem w formie ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy, udzielonych klientom którzy posiadają w Banku rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy, rachunek rozliczeniowy bieżący, rachunek rozliczeniowy rolniczy – od co najmniej 3 miesięcy prowizja wynosi 3,00% od kwoty udzielonego kredytu. Dla pozostałych kredytów prowizja wynosi 5,00% od kwoty udzielonego kredytu.”

 

NASZ KREDYT - TO ODPOWIEDŹ NA TWOJE POTRZEBY