Kredyt dla Rolnika

Kredyt dla Rolnika - to prosta droga dla rozwoju Twojego gospodarstwa! Polski kapitał daje proste i korzystne rozwiązania kredytowe. Przekonaj się sam ile korzyści ma jeden kredyt!
 
Kredyt udzielany jest na cele obrotowe związane z produkcją rolną, a przede wszystkim na:
 
  • zakup nawozów mineralnych
  • zakup środków ochrony roślin
  • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw
  • zakup oleju napędowego na cele rolnicze

 

Z kredytu obrotowego mogą korzystać osoby fizyczne, prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność rolniczą. 

 

Podstawowe zalety

 

  • niezwykle korzystne oprocentowanie wg stałej stopy procentowej 8,90% w stosunku rocznym
  • tylko 1,50% prowizji od udzielonego kredytu min. 100,00 zł 
  • maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od powierzchni gospodarstwa i wynosi 5.000,- złotych na hektar użytków rolnych, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 50.000 PLN
  • opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  100,00 zł
  • kredyt krótkoterminowy, z okresem spłaty do 12 miesięcy
  • waluta PLN
 
 
Dogodny i szybki sposób na urodzaj gotówki! Oferta ważna od 16.05.2022 r. - 30.11.2022 r.